Muusika
KLAVERI PÕHIÕPE        
õpetatavad ained:
 • klaver
 • solfedžo
 • muusikalugu
 • koosmäng, saateklaver, noodistlugemine
KLAVERI HUVIÕPE        
õpetatavad ained:
 • klaver
 • solfedžo
 • muusikalugu
 • koosmäng, saateklaver, noodistlugemine
KLAVERI VABAÕPE 
õpetatavad ained:   
 • klaver
 • solfedžo (valikaine)
 • muusikalugu (valikaine)
KITARRI VABAÕPE        
õpetatavad ained:
 • kitarr
 • solfedžo (valikaine)
 • muusikalugu (valikaine) 
 • koosmäng (ansambel)
LÖÖKPILLIDE VABAÕPE        
õpetatavad ained:

 • löökpillid
 • solfedžo (valikaine)
 • muusikalugu (valikaine)
TROMPETI PÕHIÕPE        
õpetatavad ained:
 • trompet
 • solfedžo
 • muusikalugu
 • koosmäng (ansambel/orkester)
 • lisapill  
METSASARVE PÕHIÕPE        
õpetatavad ained:   
 • metsasarv
 • solfedžo
 • muusikalugu
 • koosmäng (ansambel/orkester)
 • lisapill
LAULUSTUUDIO        
õpetatav aine:
 • laulmine   
LASTEKOOR        
õpetatav aine:
 • koorilaul
MUUSIKA EELÕPE        
õpetatav aine:
 • koosmusitseerimine
PÄRIMUSRING        
õpetatavad ained:
 • väikekannel
 • koosmusitseerimine
 • solfedžo (valikaine)
 
   
7
Web by NLweb