Oma silmaga kunstikonkurss

 

 

                   

K E H T N A   K U N S T I D E   K O O L

kuulutab välja Rapla maakonna lastele ja noortele

16. KUJUTAVA  KUNSTI  KONKURSI

“O M A  S I L M A G A” 2018

 

Konkursi eesmärgid:

·        innustada lapsi kunstiga tegelema

·        tunnustada andekate laste ja noorte kunstialast tegevust

 

 

Selle aasta teema on

„Minu mark “

Oma teemat aitavad leida märksõnad: kodu ja pere, kodupaik, kodumaa, sõbrad ja huvid…

 

 

Tehnika ja formaat:

Konkursile ootame vabalt valitud tehnikas tasapinnalisi töid, mis on vormistatud lisas olevale margikujundusalusele.

Margile kujundatud detailid olgu selged ja küllalt suured, et kujutis ka väikesel pinnal (3x3cm) esile tuleks.

Töö tagaküljele kirjutada töö nimetus, autori ees- ja perekonnanimi, vanus, kool,

 juhendaja nimi, telefon ja e-post.

 

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
7-10 a, 11-13 a, 14-18 a
 
Tunnustamine:
  • Üks rahaline peapreemia parimale tööle
  • Rahaline preemia või auhind iga vanuseastme kolmele parimale tööle
  • Auhind parimale Kehtna valla õpilase tööle Kehtna Vallavalitsuselt
  • Eriauhinnad

Žüriil on õigus preemiaid ja auhindu ümber jagada.

Töid ootame 23. veebruariks 2018. a. Kehtna Kunstide Kooli aadressil Lasteaia 5 Kehtna 79001 Raplamaa

Konkursitöödest korraldame näituse Kehtna Kunstide Koolis ning rändnäituse Raplamaal.

Kõik esitatud tööd saab kätte Kehtna Kunstide Koolist.

Täiendav info tel 487 5221; 529 2533 või e-mail: kunstide.kool@kehtna.ee  www.kunstidekool.kehtna.ee   

                                                

5
Web by NLweb